Универзитет у Петрограду

Аин Ранд

Ауторка Ајн Ранд написала је најпродаваније књиге „Извориште“ и „Атлас слегнуо раменима“ и промовисала филозофију објективизма.

Опширније